Mätutvärdering genomförd för herrgårdsängen, Västerås

Ett 90-tal småhus i Herrgårdsängen har mätts upp vad gäller effektbehovet den kalla årstiden. Mätdata har lagts in i en mätverifikationsmodul i Energihuskalkyl - effektverifiering för att beräkna avvikelserna för värmeeffektbehovet. Därtill har mätdata på årsdata mätts upp och normaliserats med hjälp av beräkningsstödet i Energihuskalkyl - Energiverifikation.

 

Resultaten gav en mycket god överensstämmelse i genomsnitt mellan beräknade och faktiskt uppmätta värden. Läs mer: Rapport Herrgårdsängen

 

Linköpings kommun

Linköpings kommun kräver in dokumentation till byggnadsnämnden i form av pdf-rapporter från Energihuskalkyl för byggnader som uppförs i deras utvecklingsområden. En dokumentation som gör det möjligt att kunna jämföra byggnadernas prestanda, samt att kritiskt granska vilka data som lagts in.

 

Västerås Kommun
För Sätraområdet, det framtida plushusområdet, avser man använda värmeförlusttal som jämförande parameter och Energihuskalkyl för dess dokumentation.