Välkommen till Energihuskalkyl 3.0

Programmet är nu uppdaterat till version 3.0. Den är anpassad till BBR25/BEN2 och beräknar årsenergi, Um, primärenergital, energiklass, samt värmeförlusttal (effektförlust vid DVUT enligt FEBY18). 

 

Två stödkalkyler för mätuppföljningar

Data inlagda i energikalkylen återanvänds när ni senare lägger in mätdata från uppförd byggnad. Ni kan då mätverifiera årsenergi och värmeförlusttal med dessa två separata stödkalkyler och som normaliserar resultaten till normalt brukande enligt BEN2. Dessa stödkalkyler sparar tid och konsultkostnader jämfört med att konsult ska handberäkna energinormaliseringen eller genomföra nya energiberäkningar.

 

När ni registrerar er som användare så godkänner ni också datalagringen enligt vår policy och att vi fakturerar er enligt prislistan, se programlicens. 

Registrera er här

 

Inbjuden användare

Ni kan också bli inbjuden som gäst från annan användare. Följ anvisningarna i e-mail-inbjudningen så kan ni registrerar er utan kostnad som inbjuden användare för att räkna på den byggnaden ni bjudits in till.

 

Beräkna värmeförlusttal enligt FEBY18

Det kan ske utan kostnad via demoversionen. Gå direkt till sidan ”Logga in” utan att registrera er och välj "Kör demo". Men då kan ni inte beräkna årsenergi eller spara data annat än via resultatfilen(pdf).

 

Testa hela Energihuskalkyl utan kostnad

Vill ni prova på programmet så kan ni gå in på den kostnadsfria Västersåkalkylen, men då finns bara klimatort Västerås att välja på. (vasteras.energihuskalkyl.se).

 

Varför använda Energihuskalkyl? 
Enkelt och översiktligt beräkningsstöd med programvara och datalagring i ”molnet”. Indataanvisningar och referensvärden integrerade.