FEBY 12 jfr FEBY09

Energihuskalkyl har från börjat varit anpassad till kriterierna enligt FEBY09.

Nya kriterier enligt FEBy12 (se nollhus.se) finns nu framme och har delvis andra referensvärden för varmvatten, hushållsel, mm anpassade till Svebys rekommendationer. En ny version av Energihuskalkyl anpassat till FEBY12 är på gång och därefter kan användaren välja vilken version man vill räkna med.

Introduktionsfilmer

För att enklare komma igång med Energihuskalkyl finns två inspelade filmer på 5 - 7 minuter under fliken Tips&råd

Ändrad rekommendation vad avser tunga golvvärmesystem.

Vi har tidigare rekommenderat att reglersystemets verkningsgrad  för tunga golvvärmesystem inte skulle vara högre än 80% motiverat av att tröga system inte hinner med vid snabba väderomslag.

Detta gäller för äldre byggnader, men sannolikt inte för energieffektiva byggnader, eftersom golvtemperaturen ändå inte blir högre än ca 1 grad vid normala vinterförhållanden runt noll grader ute för Minienergihus och bara en dryg halv grad för ett Passivhus. Det innebär att vid ett väderomslag till varmare väder så blir innetemperaturen bara en halv till en grad varmare sen slutar golvet avge värme. En temperaturförändring som man normalt inte kommer att märka eller reagera på. Man kan därför använda nästan samma verkningsgrader som för andra distributionssystem, men verkliga mätstudier saknas.

Ett tungt golv ger något högre kant- och markförluster, men kan beaktas vid val av värde för köldbrygga och U-värde.

Däremot, är det uppenbart att golvet inte ska lanseras med komfortargument, som "att det alltid är skönt med golvvärme". Det blir falsk marknadsföring där kunden kommer känna sig lurad. En grad varmare golv kommer man inte kunna känna. Istället är det den goda golvisoleringen som ska marknadsföras, golven blir inte kalla. Därför har inte golvvärmen någon egentlig fördel jämfört med ett radiatorsystem. För värmepumpslösningar kanske COP blir något bättre, men denna "nytta" kan ätas upp av att det istället krävs en större cirkulationspump.

Varför inte prova uppvärmning via tilluften och spara in kostnaderna för distributionen?