Följande svar gäller generellt för alla lågenergihus som ger låga värmeförluster, dvs både s.k. Passivhus, Minienergihus och lågenergihus med lokalt utformade krav. 

Alla frågor och svar på dessa FAQ sidor avser energieffektivt byggande. Har du frågor om programmet och dess indata så finns de under sidan "Energikalkyl".

Observera att en hel del information också finns i programmets frågerutor. Dessa finns även sammanställda i indataanvisningarna som finns i dokumentet "Förklaringstexter" som laddas ner under fliken "Frågor och hjälp" på sidan "Energikalkyl" .